پروژه های آتی فناوری میکرولنز

future

میکروسکوپ های تک لنزی همراه با قدرت های 950 و 1150 دیوپتر و قابل نصب بر روی تلفن همراه

تلسکوپ همراه و قابل نصب بر روی تلفن همراه

میکروسکوپ انعکاسی برای جواهرسازی و بردهای الکتریکی

دوربین شکاری و قابل نصب بر روی تلفن همراه

میکرو لنز با قابلیت تصویر برداری مستقیم ‏در بخش آندوسکوپی

میکرولنزهای تخصصی در بخش های مختلف پزشکی